ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ:
 • ΕΚΣΚΑΦΕΣ
 • ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
 • ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ)
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
 • ΕΚΣΚΑΦΕΣ
 • ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
 • ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ)
ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ:
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
 • ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΜΙΑ ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΥ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΜΙΑ ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΥ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Υπόγεια, Θεμελιώσεις οικοδομών - τεχνικών έργων, Χανδάκια, Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), Σηπτικές δεξαμενές (βόθροι), Πηγάδια, κ.α.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Κατεδαφίσεις κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιΐα, και απομάκρυνση των παραγώμενων υλικών.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

Καθαρισμός οικοπέδων από βάτα, δέντρα και θάμνους τόσο σε οικόπεδα με επίπεδο έδαφος με τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα αλλά και σε οικόπεδα μεγάλης κλίσης ή πετρώδους εδάφους με χρήση υδραυλικού καταστροφέα τοποθετημένου επί ερπυστριοφόρου εκσκαφέα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Καθαρισμός παραλίων από φύκια, και σκουπίδια. Οι παραλίες αφού απομακρυνθούν τα φερτά υλικά ισοπεδώνονται με ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα και κοσκινίζονται με ειδική συρόμενη υδραυλική σίτα με πιστοποίηση ISO.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
Διαμόρφωση οικοπέδων, με εσωτερική οδοποιΐα, αφαίρεση και μεταφύτευση δέντρων, διαμόρφωση κλίσης ομβρίων, ισοπέδωση ανισοϋψών διαφορών, καθαρισμός τάφρων
ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανυψωτικές εργασίες σε σκάφη, κτίρια και όπου αλλού χρειάζεται, με γερανοφόρο όχημα και ειδικό περονοφόρο ανυψωτικό τηλεσκοπικό μηχάνημα για ανύψωση παλετών σε οικοδομές και αλλού έως ύψος 9 μέτρων. Όλα τα μηχανήματα διαθέτουν καλάθι για εργασίες σε ύψη όπως: Βαφή κτιρίων, κοπή δέντρων, αντικατάσταση λαμπτήρων κ.α.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Η πολυετής εμπειρία μας στα τεχνικά έργα μας δίνει την αυτοπεποίθηση για την επίτευξη κάθε δύσκολου έργου. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται σε ιδιώτες, σε επαγγελματίες αλλά και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
Ανάλογα με τις ανάγκες σας διαθέτουμε κάδους αποκομιδής μπαζών από 3κ.μ. έως 25κ.μ. Το μεγάλο εύρος στον όγκο των κάδων σας εξασφαλίζει την σίγουρη πρόσβαση στον χώρο σας και την αποδοτικότερη αποκομιδή από το εκάστοτε έργο.
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
Στα 30 χρόνια εργασίας μας έχουμε εργαστεί σε μία πληθώρα έργων όπου αφορούν εκσκαφές και κατεδαφίσεις τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα.

Μερικά από αυτά είναι:
 • Εκσκαφές υπογείων κτιρίων Ανακαινίσεις ξενοδοχείων
 • Κατεδαφίσεις κτιρίων εντός και εκτός οικισμών
 • Εκσκαφές κολυμβητικών δεξαμενών
 • Εκσκαφές πηγαδιών
 • Θεμελιώσεις τοιχίων
 • Εκσκαφή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης
 • Διάνοιξη οδών και ρεμάτων.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Προσφέρουμε ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού για παραλίες κάθε μορφής και κατάστασης.

Οι παραλίες καθαρίζονται από φύκια, οργανικά υλικά και σκουπίδια και στη συνέχεια ισοπεδώνονται με την χρήση ισοπεδωτή γαιών (Grader) ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατόν οπτικό αποτέλεσμα. Στο τέλος κοσκινίζονται με ειδική σίτα (με πρότυπο ISO) και απομακρύνονται όλα τα σκουπίδια από την επιφάνειά τους.

Οι υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν ολοκληρωμένα ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και αναλαμβάνουμε και την συντήρηση του αποτελέσματος για όλη την τουριστική σεζόν. Συνεργαζόμαστε με ιδιώτες, με επαγγελματίες, με ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και με τους κατά τόπους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Παραλία Κάβου 2022
Απομακρύνθηκαν συνολικά 150 φορτηγά
με φύκια συνολικού όγκου 2200 κυβικών μέτρων
ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σε όλα τα έργα είναι σύνηθες να χρειάζεται η ανύψωση υλικών, μηχανημάτων και εξειδικευμένου προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών. Για αυτό διαθέτουμε γερανό επί φορτηγού 4*4 και ειδικό περονοφόρο ανυψωτικό 4*4 παντός εδάφους (MANITOU) για την μεταφορα υλικών έως και τον τρίτο όροφο οικοδομής.

Όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα είναι καλαθοφόρα ώστε να είναι δυνατή κάθε εργασία όπως: αλλαγή λαμπτήρων, κοπή και κλάδεμα δέντρων, καθαρισμός και ελαιοχρωματισμός κτιρίων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Η πολυετής εμπειρία μας στα τεχνικά έργα μας δίνει την αυτοπεποίθηση για την επίτευξη κάθε δύσκολου έργου. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται σε ιδιώτες, σε επαγγελματίες αλλά και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έχουμε αναλάβει εργολαβίες εξ' ολοκλήρου και τμηματικά για:
 • Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
 • Διάνοιξη οδών
 • Κατασκευή τεχνικών φρεατίων και αγωγών ομβρίων
 • Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης
 • Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και πλημμυρών
 • Καθαρισμό ρεμάτων
 • Κατασκευή και καθαρισμό λιμανιών
 • Καθαρισμό παραλιών
 • Κατασκευή πεζοδρομίων.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

Προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη λύση στον καθαρισμό οικοπέδων από κάθε είδους βλάστηση.


Ο καθαρισμός γίνεται με καταστροφέα αρχικά για την χαμηλή βλάστηση και εάν τυχόν υπάρχουν πεσμένα δέντρα, μπάζα ή άλλα υλικά προσφέρουμε την δυνατότητα αποκομιδής τους με την χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων.

Επίσης δεν αποτελεί πρόβλημα για εμάς η κλίση του εδάφους ούτε η θέση του οικοπέδου σας καθώς διαθέτουμε καταστροφέα επί ερπυστριοφόρου εκσκαφέα για να ανταποκριθούμε σε κάθε περίπτωση.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
Μπορούμε σύμφωνα με τις ανάγκες να αναβαθμίσουμε τον χώρο σας καλύπτοντας τις ανάγκες σας για:
 • Εσωτερική οδοποιΐα κήπων - οικοπεδων
 • Αφαίρεση και μεταφύτευση δέντρων
 • Διαμόρφωση κλίσης ομβρίων για απομακρυνση υγρασίας
 • Ισοπέδωση ανισοϋψών διαφορών
 • Καθαρισμό χανδακιών - τάφρων
 • Διάστρωση υλικών
 • Απομάκρυνση υλικών
Αφού κατανοήσουμε το πρόβλημά σας συνεργαζόμαστε μαζί σας για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ

Διαθέτουμε κάδους αποκομιδής μπαζών από 3κ.μ. έως 25κ.μ. Το μεγάλο εύρος στον όγκο των κάδων σας εξασφαλίζει την σίγουρη πρόσβαση στον χώρο σας ακόμη και εντός οικισμών όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη αλλά και την οικονομικότερη λύση μιας και παραλαμβάνετε τον κατάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Οι κάδοι έρχονται στον χώρο σας και παραμένουν εκεί έως ότου ολοκληρώσετε τις εργασίες και τους παραλαμβάνει ειδικό φορτηγό.

Το γεγονός πως οι κάδοι ''κατεβαίνουν'' από το φορτηγό στη θέση που θα υποδείξετε σημάινει πως:
 • Μπορείτε να τους γεμίσετε χωρίς περιττό κόπο για την ανύψωση των υλικών σε αυτούς
 • Δεν καταλαμβάνουν παραπανίσιο χώρο στο έργο (όπως αν έμενε εκεί ολόκληρο το φορτηγό)
 • Δεν χρειάζεται να βιαστείτε γιατί μπορεί να μείνει εκεί έως ότου ολοκληρώσετε την εργασία σας για μέρες.
ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΛΥΣΗ;
Η συνεργασία μας αποτελείται από τα εξής βήματα:
Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να μας εξηγήσετε τις ανάγκες σας
Επίσκεψη στον χώρο σας ώστε να εκτιμήσουμε την κατάσταση και για να λάβετε από εμάς την οικονομικότερη και συντομότερη λύση για τις ανάγκες σας
Εκτέλεση των εργασιών με σιγουριά και επαγγελματισμό
Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Κέρκυρα τους Παξούς και τις Διαπόντιες νήσους
Καλέστε μας για να συζητήσουμε για τις ανάγκες σας!